Carla Wingender

Carla Wingender

Gesprekstherapie - Hypnotherapie

Traumaverwerking, Relationele en seksuele problemen

Persoonlijke problemen

Voor wie?

Gesprekstherapie - Hypnotherapie - EMDR

 

Opleidingen

  • Licentiaat nederlands recht
  • 3-jarige opleiding gestalttherapie
  • Hypnotherapie
  • Dissociatieve stoornissen
  • Eye movement desensitization and reprocessing (EMDR)

Werkervaring

Trainer SENSOA, thema seksueel grensoverschrijdend gedrag; voordien jarenlang therapeute in CSV Gent en jongerenhulpverlening

Belangrijke accenten

  • Respect voor normen en waarden van de cliënt(e)
  • Een actieve uitwisseling tussen therapeute en cliënt(e)
  • Naast gesprekken kunnen ook oefeningen aan bod komen
  • Overleg en samenwerking met huisarts of andere hulpverlening is mogelijk, mits toestemming van de cliënt(e)

 

Gemaakt door ComputerTrainer.be