Home

Carla Wingender

Gesprekstherapie - Hypnotherapie

Traumaverwerking, Relationele en seksuele problemen

Persoonlijke problemen

Psychotherapie

Belangrijke accenten in therapeutisch werk zijn voor mij:

  • respect voor waarden en normen van cliënt(e);
  • een actieve uitwisseling tussen therapeute en cliënt(e) waarbij naast gesprekken ook oefeningen aan bod kunnen komen;
  • overleg en samenwerking met huisarts of andere hulpverlening is mogelijk, mits toestemming van de cliënt(e).

 

Gemaakt door ComputerTrainer.be